Patents on Mango

Patent ID Title Author
16 CN101305787 (A) Food rich in mangiferin GUILIANG SU [CN]; FUMAN HUANG [CN] Detail
17 CN101406304 (A) Fruit and vegetable composite apricot kernel drink and processing method QIUMIN WANG [CN]; XUCHANG WANG [CN]; AIDONG ZUO [CN] Detail
18 CN101543242 (A) Application of sasanqua extract in antisepsis and preservation GUOHUA ZHONG; MEIYING HU; QI QIU; WEINING HAO; QUNFANG WENG; LIMING HU Detail
19 CN101569427 (A) Roselle chestnut combination SHIYAO WANG [CN] Detail
20 CN101574133 (A) Method for preparing quick-cooking round pearl powder DENGTIAN HE [CN] Detail
21 CN101671330 (A) Preparation method of mangiferin XUEKONG ZHAN; ZENGLI WU; QUANSHENG LIU Detail
22 CN101708207 (A) Medicinal composition for expelling phlegm and inhibiting cough and preparation method thereof PIN LI; SHANGHUAN LIANG; XIA LIANG; HUAYING MENG; SHAOHONG MO; BIFANG RUAN; DIGUANG TANG; HUIXIAN WEI Detail
23 CN101715823 (A) Degreased layered yoghurt and preparation method thereof FENGSHENG DENG; AIPING LIU; HONGFENG ZHAO Detail
24 CN101744038 (A) Mango processing pretreatment method for reducing loss rate of raw materials LI HUANG; JIANWEN TENG; BAOYAO WEI; NING XIA (HUANG LI, ; TENG JIANWEN, ; WEI BAOYAO, ; XIA NING) Detail
25 CN101773238 (A) Artemisia apiacea extract and preparation method and application thereof WENXIANG GU; XUEMEI HUANG; XUEQUN PANG; YUEHUA WANG; ZHAOQI ZHANG Detail
26 CN101889570 (A) Application of pseudolaric acid B in preventing plant diseases JING ZHANG; GANG FENG; ZHAOYIN GAO; JINJI PU; XIAOMEI LIU; YUEGUAN FU Detail
27 CN101911949 (A) Germicide composition containing prochloraz and levo alpha-terpinol and production method thereof KELIN HUANG; KAIPING LAI; HUAYING LI; FENG FANG; YIQIANG YE; ZINING LIANG Detail
28 CN101953483 (A) Fresh flower-fruit particle pumpkin juice CHENGAI HU Detail
29 CN101953493 (A) Western food seasoning juice and preparation method thereof SHUPING MO; QINGPING WU; HUIQING KONG; JIANLING BAI; JUMEI ZHANG; XIONG LI; QIUYAN LU Detail
30 CN101993437 (A) Method for extracting mangiferin from mango leaf CHUNQING SONG; XIAOPING YE; RENGANG MAO Detail
plant plant plant plant plant plant plant plant plant
Copyright © 2019 National Mango Database, All rights reserved.